Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрАлбан тушаалын тодорхойлолтАТТ- Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс
АТТ- Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын нарийн бичгийн дарга
  • Магадлагч эмч