Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Шинэ мэдээ
2017 оны 01 сарын 17
АЙМАГ (ДҮҮРЭГ)-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА БОЛОН ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ БҮХИЙ ЭМИЙН САНГИЙН УДИРДЛАГА, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА (ЗАХИРАЛ) НАРТ Чиглэл хүргүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтө...
2017 оны 01 сарын 17
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Нийгмийн даатгалын тухайхууль тогтоомжийн мэдлэг олгох ээлжилт сургалтыг энэ сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд нийслэл, дүүргийн эрүүл мэнд,нийгмийн даатгалын газар, хэлтэс болон БНСУ дахь Хөдөлмөр н...
2017 оны 01 сарын 16
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны “Аян зохион байгуулах тухай” А/319 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/11 дүгээр тушаалаар 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 201...
2017 оны 01 сарын 12
ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ БҮХИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ 2016 ОНЫ ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ ТУХАЙ 2017.01.11 Улаанбаатар хот Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь эрүүл мэндийн байгууллагуудтай 2016 онд байгуулсан “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх...
2016 оны 12 сарын 28
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 33 тоот тогтоолоор нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлээс арилжааны банкуудад байршуулсан мөнгөн хадгаламжийн нэг жилийн хүүгийн хэмжээг 15.0 хувиас доошгүй байх...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Оюутнууд сургуулийнхаа харьялагдах нутаг дэвсгэрийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүсэлтээ гаргана
Хариулт:
-Оюутан, суралцагчид хэрхэн шимтгэлээ төлүүлэх вэ? -Оюутан, суралцагчид суралцаж байгаа их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн...
Санал асуулга