Үндсэн цэс
Шилэн данс
Санал асуулга
Худалдан авах гэрээ
Шинэ мэдээ
2016 оны 10 сарын 13
2016.10.12 Улаанбаатар хот “Засгийн газар 100 хоног” арга хэмжээний хүрээнд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого шийдвэр, иргэд, да...
2016 оны 10 сарын 13
2016 оны 10дугаарсар 10 Улаанбаатар хот Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан Засгийн газрын 100 хоногт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгээ...
2016 оны 10 сарын 13
“Засгийн газар 100 хоногт” арга хэмжээний хүрээнд Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдэд даатгуулагчдад зөвлөгөө өгөх чиглэлээр Нийслэлийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсүүд дараах газруудад өдөрлөгийн арга хэмжээг зохи...
2016 оны 10 сарын 11
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас “Засгийн газар- 100 хоног” арга хэмжээний хүрээнд Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах нэгдсэн өдөрлөгийг 2016 оны 10 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Энэ үеэр ир...