“Ёс зүй, харилцаа хандлага” сэдэвт цахим сургалт зохион байгуулагдлаа
“Ёс зүй, харилцаа хандлага” сэдэвт цахим сургалт зохион байгуулагдлаа
2021-03-31

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нийгмийн даатгалын байцаагч, албан хаагчдын ёс зүйг сахиулах, авилгын гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлөөс ангид байлгах, тэднийг соён гэгээрүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Нийгмийн даатгалын байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, гишүүд болон сумдын нийгмийн даатгалын байцаагчидын нийт 370 гаруй албан хаагчийг хамруулсан “Ёс зүй, харилцаа хандлага” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулав.

Сургалтад Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар Б.Тэрбиш “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”, тус хэлтсийн ажилтан М.Жамъянчойжил “ Харилцаа ба хандлага” сэдвээр хичээл заалаа.

Сургалтыг оролцогчидтой харилцан ярилцах, ёс зүй, ёс суртахууны ялгааг тайлбарлах, жишээ дээр ажиллуулах, бодлого бодуулах зэрэг сонирхолтой хэлбэрээр удирдан явуулж, байцаагч ажилтнууд идэвхитэй оролцлоо.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X