Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний цахимжилт, хэрэгжилттэй танилцаж байна
Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний цахимжилт, хэрэгжилттэй танилцаж байна
2021-03-30

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хэрэгжилттэй танилцахаар Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Нийгмийн даатгал ерөнхий газрын Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газар хамтран энэ удаад /2021.03.29/ Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст ажиллав.

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Батжаргал Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасгийн дарга нарт нийгмийн даатгалын үйлчилгээний цахимжилтийн үйл явцын зураглалыг товч танилцуулан, цаашид нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа үйлчилгээний талаар мэдээлэл хийж, тус дүүрэгт цахимжилт хэрэгжихэд байцаагчдад тулгарч буй асуудлыг хэлэлцэн, анхаарах асуудлын талаар санал солилцлоо.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X