Нийгмийн даатгалын цахимжилт анхан шатандаа хэрхэн хэрэгжиж байгаатай танилцлаа
Нийгмийн даатгалын цахимжилт анхан шатандаа хэрхэн хэрэгжиж байгаатай танилцлаа
2021-03-25

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулах ажлын хүрээнд Нийгмийн даатгалын архив, Нийгмийн даатгалын болон тэтгэврийн дэвтрийг цахимжуулж хэрэглээнд нэвтрүүлээд байгаа билээ.

Цахимжилт анхан шатны нэгжид хэрхэн хэрэгжиж байгаатай танилцахаар 2021.03.24-ны өдөр Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын хэлтэс, НДЕГ-ын Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газар хамтран Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст ажиллав.

ХНХЯ-ны НДХ-ийн дарга Б.Батжаргал Хан-Уул дүүргийн НД-ын хэлтэс, тасгийн дарга нарт одоо хэрэгжиж байгаа болон цаашид хэрэгжих цахимжилтийн үйл явцын зураглалыг товч танилцуулан, сайжруулалт үе шаттайгаар хийгдэх талаар, мөн тус дүүрэгт цахимжилт хэрэгжихэд байцаагчдад тулгарч буй асуудлыг хэлэлцэн, санал солилцлоо.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X