Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт
2015-08-31

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох үйл ажиллагаа эрхлэдэггүй…


2012-07-18

 Нийгмийн даатгалын цахим системд нэвтрэх нууц код шинээр авахад хэнтэй холбогдох вэ?   Дүүргийн нэрс Сүлжээний зохицуулагчийн нэрс Утасны дугаар 1 Баянгол дүүргийн НДХэлтэс Г.Базар 99163993 2 Баянзүрх дүүргийн НДХэлтэс Ө.Энхтөр 99131605 М.Бямбадулам 93093238 3 Чингэлтэй дүүргийн…


2012-07-18

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн Шимтгэлийн орлогын дансны дугаарууд   Баянгол дүүргийн НДХэлтэс Баянзүрх дүүргийн НДХэлтэс Чингэлтэй дүүргийн НДХэлтэс Хан-Уул дүүргийн НДХэлтэс Сонгинохайрхан дүүргийн НДХэлтэс Сүхбаатар Дүүргийн НДХэлтэс Төрийн сан банк 200590001 200390000 200790000 200190000 200990001 200690000 Улаанбаатар банк 2602003516   2600004861 2603002465   2600004872 Төрийн банк…


2012-07-18

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХУРААМЖ ТӨЛҮҮЛЭХ  № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд байна 2 1 хувь цээж зураг  Зурагчин Байхгүй 3 Оюутан, ажилгүй иргэн, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагч, малчин ЭМД-ийн шимтгэл (8040-43040₮) төлсөн банкны баримт   Банк Байхгүй 4 НД-ын са


2012-07-18

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ДААТГУУЛАГЧИЙГ  МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАХ ЗАРДЛЫГ ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл:  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн, ажлаас чөлөөлөгдсөн иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1  Зардал авахыг хүссэн өргөдөл Өөрөө бичнэ Байхгүй 2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр Тухайн иргэнд байна 3 Ажлаас халаг


2012-07-18

ӨРГӨДЛИЙН ДАГУУ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ  Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Өргөдөл Нийгмийн даатгалын хэлтэс Өргөдөл Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.  


2012-07-18

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч № Бүрдүүлэх баримт бичиг  1 Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар (эх хувийн хамт)  2 НД7, НД8 дугаар маягтаар хийсэн тайлан   Шинээр ажилд орсон хүнийг ажилд томилсон тушаал  3 Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед


2012-07-18

ГАДААДАДАД АЖИЛЛАГСДЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ (НДШ) ТООЦОЖ, БУЦААН ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: БНСУлсад 2006 оны 05 сараас өмнө ажиллаж байсан даатгуулагч № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Хандах субъект Шаардагдах баримт бичиг 1 Иргэний үнэмлэхний 2 хувь хуулбар ( эх хувийн хамт) Канон Иргэний үнэмлэхийн эх хувь  2 Гадаад паспортны нүүр хуудасны 2 хувь хуулбар ( эх хувийн хамт) Гадаад паспортын эх хувь 3 Хөдөлмөрийн гэрээгээр аж


2012-07-18

НЭРИЙН ДАНС НЭЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС  ТАРААХ, ХЭВЛЭХ Үйлчилгээний нөхцөл: 1960.1.1-ний өдрөөс хойш төрсөн хүмүүс № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Хөдөлмөрийн дэвтэр 1995 оноос өмнө ажил эрхэлж байсан хүнд энэ дэвтэр байх ёстой 2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр 1995 оноос хойш ажил эрхэлж байсан хүнд энэ дэвтэр байх ёстой 3 Иргэний үнэмлэх Тухайн ир


2012-07-18

АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ Үйлчилгээний нөхцөл: 1991-1994 онд тухайн байгууллага нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай лавлагааг Нийгмийн даатгалын хэлтсээс олгоно.  1995.01.01-ээс хойш даатгуулагчийн нэрээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай Нийгмийн даатгалын хэлтсийн архивын лавлагаагаар үйлчлэх боломжтой.   № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт б


2012-07-18

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ, ШАЛГАХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч № Бүрдүүлэх баримт бичиг  1 Тайлан (НД7, НД8 маягт тус бүр 2 хувь) (вэбээр, файлаар, цахим хэлбэрээр байж болно) 2 Бүх даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэр болон эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ № Нөхцөлт бүрдүүлэх баримт бичиг 1 Нийгмийн даатгалын дэвтэрт даатгуулагчийн регистрийн дугаар буруу бол ажилтны иргэний


2012-07-18

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТЭР БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЭР НЭЭХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Ажилтны иргэний үнэмлэх Хуулбар 2 2 хувь цээж зураг Зурагчин Байхгүй 3 Шинээр ажилд орсон хүнийг ажилд томилсон тухай  тушаал Ажил олгогч    4 Дэвтэр, гэрчилгээний


2012-07-18

САЙН ДУРЫН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ  Үйлчилгээний нөхцөл: Ажилгүй болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд байна 2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр 3  1 хувь цээж зураг Зурагчин Байхгүй 4 Гэрээ байгуулж, хувийн хэрэг нээх  НДХ   5 Хувийн хэргийн үнэ, шимтг


2012-07-18

ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖИЙГ ТОГТООЖ, ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийт 12 сар, түүнээс жирэмсний эмнэлгийн хуудас олгохоос өмнө 6 сар тасралтгүй төлсөн жирэмсэн болон амаржсан эх № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Сайн дурын даатгуулагч бол  иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд ба


2012-07-18

ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ  Үйлчилгээний нөхцөл: Хөдөлмөрийн чадвар түр алдахын  өмнөх сүүлийн 3 сар тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Нийгмийн даатгалын дэвтэр Тухайн иргэнд байна 2 Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаныг тодорхойлсон эмнэлгийн хууд


2012-07-18

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХТЭЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ ОЛГОХ: ХИЙМЭЛ ЭРХТЭН ХИЙЛГЭСЭН ЗАРДАЛ ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас тахир дутуу болсон иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1 Зардал авахыг хүссэн өргөдөл Өөрөө би


2012-07-18

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл: ҮОМШӨ-ний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1  Нийгмийн даатгалын дэвтэр  Тухайн иргэнд байна 2 Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаныг тогтоосон эмнэлгийн хуудас


2012-07-18

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ (МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧИН) Үйлчилгээний нөхцөл:  Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас нас барсан иргэний ар гэрийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүн /0-16 насны хүүхэд, сургуульд сурч байгаа бол 19 нас хүртэл, даатгуулагчийн асрамжинд байгаа өндөр настай эцэг, эх, тахир дутуу иргэн г.м/ № Бүрдүүлэх баримт бичиг&nbs


2012-07-18

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САНГААС ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ (ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ) Үйлчилгээний нөхцөл: Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон иргэн № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1  Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл Өөрөө бичнэ Байхгү


2012-07-18

ЦЭРГИЙН ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ Үйлчилгээний нөхцөл:  Цэргийн байгууллагад ажиллаж байгаад нас барсан иргэний ар гэрийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүн /0-16 насны хүүхэд, сургуульд сурч байгаа бол 19 нас хүртэл, даатгуулагчийн асрамжинд байгаа өндөр настай эцэг, эх, тахир дутуу иргэн г.м/ № Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг 1  Тэтгэ


X