Сургалт
2015-12-15

 Тус газар Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, Засгийн газрын 2015 оны 348 дугаар тогтоолоор баталсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлыг зохион байгуулав.             Нэг. Зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд: -http://www.ndaatgal.mn/ цахим хуудаст Эдийн засгийн ил тод байдал цэс нээж, холбогдох хууль тогтоомж, мэдээ мэдээлэл, ашиглах…


X