Мэдээ мэдээлэл
2021-05-05

  Иргэнд нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тогтоох чиг үүргийг нийгмийн даатгалын байгууллага эрхлэн гүйцэтгэдэг. Тэтгэвэр тогтоолгох иргэний ажилласан жилийг тогтооход бүрдүүлэх баримт бичгүүдийн нэг нь хөдөлмөрийн дэвтэр юм. Сүүлийн үед хөдөлмөрийн дэвтрийг хуурамчаар үйлдэж ашиглах, зарах зэрэг хууль бус үйлдлүүд гарч байна. Хөдөлмөрийн дэвтрийг хууль бусаар олж авах, ашиглах, хуурамчаар үйлдэх нь Эрүүгийн хуулийн 23.2 дугаар зүйлд заасан…


2021-05-05

Энэ журмын зорилго аймаг, дүүрэг (сум)-ийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс (байцаагч, ажилтан) /цаашид “Нийгмийн даатгалын байгууллага” гэх/ нь тэтгэвэр тогтоолгох иргэн /цаашид “даатгуулагч” гэх/ Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу тэтгэвэр тогтоолгохоор ирүүлсэн тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, түүнд хяналт тавих харилцааг зохицуулж байгаа болно.  Иймд дээрх асуудлуудыг…


2021-04-13

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болон Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтран иргэн (даатгуулагч)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ хугацааг шийдвэрлэхтэй холбоотой асуудлаар цахим хэлэлцүүлгийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулав. Тус хэлэлцүүлгээр хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг шийдвэрлэхэд эмч, мэргэжилтнүүдийн үзлэг, дүгнэлт,…


2021-04-05

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс нь эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой хууль, эрхзүйн баримт бичгийг шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд Салбар болон орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын 250 гаруй эмч, мэргэжилтнүүдийг хамруулсан цахим уулзалтыг 2021 оны 03 дугаар сард бүсчлэн зохион байгуулав. Уг 3 удаагийн цахим уулзалтаар…


2021-04-02

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг бүрэн цахимжуулах ажил үе шаттайгаар хэрэгжиж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар нийт 34 үйлчилгээний 14 үйлчилгээ цахимжаад байна. Цахим үйлчилгээний хэрэгжилттэй танилцахаар 2021.04.01-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газар хамтран ажиллав. Хөдөлмөр нийгмийн…


2021-03-31

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нийгмийн даатгалын байцаагч, албан хаагчдын ёс зүйг сахиулах, авилгын гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлөөс ангид байлгах, тэднийг соён гэгээрүүлэх сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Нийгмийн даатгалын байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, гишүүд болон сумдын нийгмийн…


2021-03-30

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хэрэгжилттэй танилцахаар Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Нийгмийн даатгал ерөнхий газрын Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газар хамтран энэ удаад /2021.03.29/ Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст ажиллав. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Батжаргал Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасгийн дарга нарт нийгмийн даатгалын…


2021-03-25

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулах ажлын хүрээнд Нийгмийн даатгалын архив, Нийгмийн даатгалын болон тэтгэврийн дэвтрийг цахимжуулж хэрэглээнд нэвтрүүлээд байгаа билээ. Цахимжилт анхан шатны нэгжид хэрхэн хэрэгжиж байгаатай танилцахаар 2021.03.24-ны өдөр Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын хэлтэс, НДЕГ-ын Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газар хамтран Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст ажиллав.…


2021-03-12

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн гишүүд болон аймаг, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс /газар/-ын дарга нарын оролцсон ээлжит хуралдаан 2021.03.12-ны өдөр цахим байдлаар зохион байгуулагдлаа. Хуралдаанаар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газрын дарга Д.Ганзориг Нийгмийн даатгалын байгууллагын дотоод хяналт шалгалтаар илэрч буй нийтлэг зөрчил, анхаарах зарим асуудлаар мэдээлэл хийж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний


2021-03-12

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар НДЕГ-ын Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын мэргэжилтэн П.Эрдэнээс тодрууллаа. - Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг 1 жилээр сунгасан. Энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгнө үү. Улсын Их Хурлын чуулганы 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нэгдсэн…


2021-03-03

Салбар, орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссууд нь иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын шалтгаан, хувь хэмжээ, хугацааг шийдвэрлэхдээ Нийгмийн даатгалын тухай багц хууль, Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 11 тоот тогтоолоор батлагдсан “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалууд болон холбогдох хууль эрхзүйн баримт бичгийг мөрдөн ажиллаж ба


2021-03-02

Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн болон бүртгэлийн нэгтгэлийн багц маягт, түүнийг хөтлөх, нөхөх журмыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн хурал өнөөдөр /2021.03.02/ боллоо. Хурлаар тус ажлыг зохион байгуулахад анхаарах асуудал, аймаг дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах асуудлыг хэлэлцэн ажлын хэсгийн гишүүд санал солилцсон. Нийгмийн даатгалын дэвтрийг цахимжуулж, цахим…


2021-01-22

2021.01.22 Нийгмийн даатгалын байгууллага нь Тэтгэмжийн болон Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж бодох, олгох, хяналт тавих үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд сүүлийн 5 жилийн байдлаар жилд 180 мянга орчим даатгуулагчид тэтгэмжийн зардал олгосон байна. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай”…


2020-12-29

Сайн дурын даатгалын цахим системийг нэвтрүүлсэнээр даатгуулагч шинээр сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, сунгах, шилжилт хөдөлгөөнөө бүртгүүлэх, шимтгэлийн төлбөрөө төлөхийн тулд заавал нийгмийн даатгалын хэлтэс, банкны салбар дээр дугаарлах шаардлагагүй боллоо. Даатгуулагч “Нийгмийн даатгал” гар утасны аппликэйшн болон даатгуулагчид зориулсан вэбээр нэвтрэн дээрх үйлчилгээнүүдийг орон зай, цаг хугацааны хамааралгүй авч байна. 1066 даатгуулагч


2020-12-27

Даатгуулагч, ажил олгогчид нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаагаа хүссэн үедээ, дурын газраас, үнэ төлбөргүй хэвлэн ашиглах боломжтой болсон. Даатгуулагчид зориулсан вэбээс 91.9 мянган даатгуулагч, 22.2 мянган ажил олгогч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолтоо хэвлэн ашигласан байна. Харин  ажил олгогч, даатгуулагчид ТҮЦ машинаас 4 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолтыг 180.0 мянган удаа…


2020-12-27

Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн хүрээнд нийтдээ 228.6 мянган иргэний 694.9 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөллөө. Тэтгэвэр авагчид тэтгэврээ бүрэн авснаар тэдний нийгмийн баталгаа хангагдаж, амжиргааны түвшин сайжрахад  бодит нөлөө…


2020-12-26

Засгийн газар, Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр хүртэл Улаанбаатар хотын ажил олгогч, даатгуулагч та бүхэн хэлтэстэйгээ утсаар болон цахимаар мэдээлэл солилцож, шуудангаар баримт бичгээ илгээнэ…


X