Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрҮйлчилгээний төрөлАжилгүйдлийн даатгалХөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө

Хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө