Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалМэдээллийн ил тод байдалҮйл ажиллагааны ил тод байдалҮйлчилгээ авахад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт

Үйлчилгээ авахад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох үйл ажиллагаа эрхлэдэггүй болно.