Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалАвилгын эсрэг үйл ажиллагааМонгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны 20 дугаар тогтоол

Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны 20 дугаар тогтоол