Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаалАжил, хөдөлмөрийн жишиг цалинг үндэслэн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлсийг тодорхойлоход баримтлах журам батлах тухай 2021 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр А/132 дугаар тушаал

Ажил, хөдөлмөрийн жишиг цалинг үндэслэн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлсийг тодорхойлоход баримтлах журам батлах тухай 2021 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр А/132 дугаар тушаал