Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйСайдын тушаалАжил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Хөдөлмөр нийгмийн, хамгааллын сайдын А/136 дугаар тушаал

Ажил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Хөдөлмөр нийгмийн, хамгааллын сайдын А/136 дугаар тушаал

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын А/136 дугаар тушаал

2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр