Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
 • Даатгуулагчид зориулсан веб

  Даатгуулагч Та даатгуулагчид зориулсан https://daatguulagch.ndaatgal.mn веб програмын тусламжтайгаар дараах үйлчилгээг авах боломжтой. Үүнд:

  • Тэтгэвэр тогтоолгосон талаар мэдээлэл
  • Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт илгээх
  • Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмж авах хүсэлт илгээх
  • Жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт илгээх
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх
  • Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах
  • Нөхөн даатгалын талаар мэдээлэл авах
  • Тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгох
 • “Нийгмийн даатгал” аппликейшн

  Даатгуулагчид зориулсан “Нийгмийн даатгал” аппликейшнийг 2018 оноос эхлэн нэвтрүүлсэн бөгөөд даатгуулагч Та энэхүү аппликейшнийг ашиглан өөрийн:

  • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээллээ харах, тодорхойлолт авах;
  • Нийгмийн даатгалын сангаас авсан тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл авах;
  • Нэрийн дансны орлогын мэдээлэл харах;
  • Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, гэрээгээ сунгах, шимтгэлээ төлөх;
  • Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл авах боломжтой.
 • Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний гарын авлага, заавар

  • Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт цахимаар гаргах заавар
  • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны болон жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт цахимаар гаргах заавар
   • Сайн дураар даатгуулагч болон албан журмын даатгуулагч эх хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны болон жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт цахимаар гаргах заавар
   • Ажил олгогчоос даатгуулагчийн тэтгэмж авах хүсэлтийг нийгмийн даатгалын байгууллагад цахимаар илгээх заавар
ndaatgal-app

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг гар утаснаасаа

Нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахыг хүссэн хүн бүр
iOS болон Android үйлдлийн системтэй гар утсаа ашиглан, хүссэн газраасаа бүртгүүлж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг авах боломжтой.

Apple StoreappstoreGoogle Playgoogle-play