Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Цахим үйлчилгээ
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

Ажил олгогч, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн баталлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн  251 дүгээр тогтоолоор “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээ”-г шинэчлэн баталлаа.

Энэхүү тогтоолоор Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.7 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тус тус батлан 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөхөөр заасан болно.

Тухайлбал ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тухайн ажил олгогчийн сарын нийт хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.5 дахь хэсэгт заасан хувь хэмжээгээр, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын орлогын дээд хэмжээг Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооноос баталсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байхаар шийдвэрлэв.

 

Бусад мэдээллүүд
2017 оны 10 сарын 09
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах зорилтын хүрээнд тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийг хугацаанд нь шуурхай олгох, тэтгэвэр авагч өөрийн сонгосон банкаар тэтгэврээ авах боломжийг б...
2017 оны 08 сарын 31
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын А/319 дүгээр тушаалын дагуу 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-наас 04 дүгээр сарын 01-нийг хүртэл 3 сарын хугацаанд зохион байгуулсан Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян”-ны хүрээнд нийт 381,5 мянган тэтгэвэр авагчий...
2017 оны 10 сарын 16
Нийгмийн даатгалын байгууллага үүсч, хөгжсөний 75 жилийн ойг угтан Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын зөвлөгөөн 4 дэх жилдээ зохион байгуул...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Нийгмийн даатгалд заавал даатгуулах ёстой
Хариулт:
-Гэрээт ажлын хөлснөөс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх ёстой юу? -Монгол улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4 зүйлийн 4.2.1-д өмчийн бүх хэвшли...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: