Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧТЭЙ ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ СУВИЛЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ АНХ УДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧТЭЙ ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ СУВИЛЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ АНХ УДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтэй 4600 гаруй иргэн байгаа ба сэргээн засах, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний үр дүнд тэднийг эмчлэх, хөдөлмөрийн чадварын нөхөн сэргээх, сувиллын тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна.                                                                                

Иймд Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас санхүүжих сувиллыг сонгон шалгаруулах журмыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 06 тоот тогтоолоор батлуулан, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчиэй иргэдэд үйлчлэх сувиллын тоог нэмэгдүүлж, сэргээн засах сувиллын үйлчилгээг бүсчлэн үзүүлэхээр боллоо.           

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдад сэргээн засах сувиллын тусламж, үйлчилгээг зөвхөн Орхон аймгийн “Эрдэнэт”, Дархан-Уул аймгийн “Да Оюут”, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын “Тулга”, Нийслэлийн Багануур дүүргийн “Багануур” зэрэг 4 сувилал үзүүлж байсныг нээлттэй сонгон шалгаруулах замаар төвийн, баруун, зүүн, хангайн болон Улаанбаатарын бүсэд нийт 13 сувилал болгон нэмж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтэй иргэдэд үзүүлэх сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэв.                 

Одоо өмнө гэрээлсэн 4 сувиллыг хэвийн ажиллуулж байгаа ба сонгогдсон сувиллуудтэй шинээр гэрээ байгуулсаны дараа үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчтэй иргэд дээрх сувиллуудад харъяалал харгалзахгүйгээр сонгон үйлчлүүлэх, алслагдсан аймгийн иргэд цаг хугацаа алдалгүй сэргээн засах, тусламж үйлчилгээ авах боломжтой боллоо.

Бусад мэдээллүүд
2017 оны 08 сарын 31
Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн улмаас үүсч болох санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах зорилгоор 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны бүх даатгуулагчийг 2017 онд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношлогоонд хамруулахаар Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл шийдвэрлэсэн. ...
2016 оны 05 сарын 09
Нийгмийн даатгалд Даатгуулагчийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын дэлгэрэнгүй жагсаалтын сонгон шалга...
2017 оны 03 сарын 30
Авлигатай тэмцэх газраас Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах, иргэдээс ирсэн гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, авл...
2017 оны 08 сарын 31
Хүн амын дунд зохилон тохиолдож буй элэгний өвчлөл, хавдар, нас баралтыг бууруулах зорилго бүхий “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуулиар эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зардалд 23.4 тэ...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг цуцална
Хариулт:
-Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон хүн ажил хөдөлмөр эрхэлж болох уу? -Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг 50-69 хувиар тогтоолго...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: