Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Цахим үйлчилгээ
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

Эрүүл мэндийн даатгалын газар

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗЫН АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

Эрүүл мэндийн даатгалын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, даатгуулагчдад үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарт хяналт тавих үндсэн үүрэг хүлээж, эрүүл мэндийн даатгалын талаар мөрдөх аргачлал, журам, заавар, зөвлөмжийн санал боловсруулж, батлуулж мөрдүүлэх, төв орон нутгийн  эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгө, нөөцийг үр ашигтай зарцуулах, нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд даатгуулагч төвтэй, тусламж үйлчилгээний чанарын хяналтын нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлж, хяналт тавих үндсэн үүрэг хүлээж, нийгмийн даатгалын байгууллагын эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны стратегийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

Бүтэц, ажилтнуудын мэдээлэл 

Д/д Нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Ажлын утас
1 Р.Наранчимэг Дарга 206 70100005
2 Х.Өлзийтогтох Дэд дарга 205 70100006
Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
1 Ц.Ганцэцэг Хэлтсийн дарга 203 70101688
2 М.Рэгзэдмаа Эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, сангийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 204 70101168
3 Г.Энхбилэг Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
4 Б.Энхболор Эрүүл мэндийн даатгалын судалгаа, шинжилгээ, даатгуулагчдын гомдол, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
5 Ц.Ганчимэг Эрүүл мэндийн даатгалын гэрээний менежмент, тусламж, үйлчилгээний чанарын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
6 Б.Мөнхбаяр Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өртөг, зардлын судалгаа, эдийн засгийн үнэлгээ, хэтийн тооцоолол, сургалт, маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн
7 Х.Тэнгисболд Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн сан, програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 102 70101114
8 Э.Золжаргал Хүний нөөц, бичиг хэрэг, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 206 70101116
Тусламж, үйлчилгээний чанарын хэлтэс
1 Б.Баярболд Хэлтсийн дарга 210 70101242
2 Б.Сарантуяа Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарын хөтөлбөр, төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
3 О.Батжаргал Эмийн үнийн хөнгөлөлт, чанарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 211 70101124
4 Д.Тогтохжаргал Эрүүл мэндийн  тусламж, үйлчилгээний чанарын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 209 70101128
5 Ц.Бямбаа
6 Ж.Энхбилэг
7 Л. Хандсүрэн 208 70101125
8 М.Сүхцоодол
9 П.Гэрэлмаа
10 Б.Оюутболор
11 Т.Дэлгэржаргал
Хяналт, шалгалтын хэлтэс
1 Г.Бат-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга 201 70101424
2 Н.Хишигсүрэн Эрүүл мэндийн даатгалын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
3 Т.Амаржаргал Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 202 70101158
4 Д.Мөнхөө Эрүүл мэндийн даатгалын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
5 Ш.Сэлэнгэ
6 Ж.Өнөгэрэл
7 Б.Цэнгэл
Санхүү, бүртгэлийн хэлтэс
1 Н.Алтантуяа Хэлтсийн дарга 207 70101686
2 Д.Болормаа Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төлбөр, тооцоо, тайлан мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 211 70101124
3 Г.Гантуяа Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тайлан, мэдээ, хамралт  хариуцсан мэргэжилтэн
4 Д.Баянжав Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 101 70101107
5 М.Адилзаяа
6 С.Ууганбаяр
7 З.Нарантуяа
8 Г.Мөнхцацрал
9 Д.Нармандах
10 Т.Наранбаяр
11 Д.Орлом
12 С.Сарантуяа
13 З.Золжаргал


Хаяг

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар - 48, Бага тойруу, Төрийн өмчийн 11-р байр

Утас: 51-262109

Цахим хуудас: www.ndaatgal.mn

Цахим шуудан: emd@ndaatgal.mn

Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Асуулт хариулт
Асуулт:
Үйлдвэрлэлийн осолд тооцно
Хариулт:
-Өглөө ажилдаа ирж явахдаа автын осолд өртсөн. Энэ ослыг үйлдвэрлэлийн осолд оруулж тооцох уу? -Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: