Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

Сонгон шалгаруулалтын урилга /ЭМД-СШ-02/2017/

2017 оны 07 дугаар сарын ...-ны өдөр

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар ньЭрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсгийг үндэслэн даатгуулагчид урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний 3 багцыг хийх эрүүл мэндийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах гэж байна.

Энэхүү сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа нь Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн баталсан “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам”-ын хүрээнд явагдана.

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа, тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна. 

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: ЭМД-СШ-02/2017

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй эрүүл мэндийн байгууллага нь доорх баримт бичгийг бүрдүүлж, 2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14.30 минутаас өмнө Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газарт битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

1. Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай байгууллагын албан хүсэлт /Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 05 сарын 04-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор баталсан эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний багцын төлбөрийн хэмжээг хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг албан хүсэлтэд дурдах/;
2. Магадлан итгэмжлэлтэй бол хуулбар хавсаргасан байна;
3. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
4. Лабораторийн зохион байгуулалтын бүдүүвч зураг;
5. Багцад заасан оношилгоо, шинжилгээ хийх багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, танилцуулга;
6. Багцад заасан тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх хүний нөөцийн чадавхын мэдээлэл,  /Диплом, лицензийн хуулбар/, эмчтэй байгуулсан гэрээний хуулбар;
7. Чанар, аюулгүй байдлыг хангасан урвалжийн жагсаалт, хүчинтэй хугацаа, ханган нийлүүлэгч байгууллагуудтай байгуулсан гэрээ;
8. 2016 он, 2017 оны эхний хагас жилийн дотоод аудитын тайлан, сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэл;
9. Лавлагаа лаборатори,зөвлөх мэргэжилтэнтэй хамтарч ажилладаг эсэх;
10. Лаборатори хоорондын харьцуулалт, гадаад үнэлгээний хөтөлбөрт оролцсон байдал;
11. Лабораторийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг бүртгэх, статистик мэдээлэл, тайлан, мэдээ гаргах, хариу гаргах зэрэг үйл ажиллагаа нь цахим хэлбэрт шилжсэн байдал;
12. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2017 оны эхний 6 сарын тайлан /НД-7, НД-8 маягтаар/;

13. Орлогын албан татварын 2017 оны 1,2 дугаар улирлын тайлан;

14. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас өр авлагагүй гэсэн тодорхойлолт;

15. Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналт, татвар, аудит зэрэг, байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтын дүн, тайлан, тавьсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг хангаж ажилласан тайлан.Сүүлийн 1 жилийн байдлаар

- Сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд гадаадын этгээдийг оролцуулахгүй.
- Эрүүл мэндийн байгууллагууд нь түншлэлийн гэрээгээр хамтран оролцож болно.

Тендерийн баримт бичгийн үнэ:  50 000 төгрөг

Баримт бичиг хүлээн авах эцсийн хугацаа: Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын материалыг 2017 оны 08 сарын 28 өдрийн 14 цаг 30 минут хүртэл.

Сонгон шалгаруулалт нээх хугацаа: 2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 15 цаг 20 минутад Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын II байр, 7 давхар 703 тоотод нээнэ.

Бүрдүүлсэн баримт бичгийг ирүүлэх хаяг, хүлээн авах албан тушаалтан:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,2 дугаар хороо, Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын II байр, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газар, 501 тоот өрөө.

Сонгон шалгаруулах комиссын нарийн бичгийн дарга Х.Уянга /Холбоо барих утасны дугаар-91110738/

Бусад мэдээллүүд
2016 оны 06 сарын 07
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2016 оны 6 дугаар сарын 7 Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2016 оны 7 дугаар сарын 8-ны 11:00 цаг Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийгмийн даатгалын байгууллагын албан хэрэгцээнд шаардлагатай “АЖЛЫН БОЛОН ЗӨӨВРИЙН КОМПЬЮТ...
2013 оны 01 сарын 28
Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах, баримт бичгийн үндэслэлийг шалгах ажлын хүрээнд 1990-2000 онуудад хорих ял эдэлж байсан эсэх талаарх лавлагааг нэгдсэн журмаар шалгуулж байхаар журамлаж Нийгм...
2015 оны 08 сарын 06
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл “Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийг урамшуулах журам”-ыг шинэчлэн баталж, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ хугацаанд нь жил бүр тогтмол төлсөн, дараалсан ...
2015 оны 06 сарын 05
Огноо: 2015-05-18 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 11 тоот тогтоолоор батлагдсан “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”-ийн 1 дэх хэсгийн 1.2. дахь заалт, 3 дахь хэсгийн 3.2, 3...
2014 оны 07 сарын 10
Даатгуулагчийг урамшуулах үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах урилга
2012 оны 12 сарын 18
/ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцохтой холбогдсон иргэдийн асуултад хариулт/ Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь цалингийн сангаас 1991 оноос 1995 он хооронд шимтгэл төлж байсан. Харин тухайн даатгуулагчийн хувьд авч байсан цалингаас...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг нөхөн тооцуулж болно
Хариулт:
-Нэрийн дансыг хаана, ямар журмаар нээлгэх вэ? Нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг тооцуулаагүй бол нөхөн тооцуулж болох уу? -Монгол Улсын Тэтгэврийн даа...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: