ЖИРЭМСЭН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖИЙГ ХЭРХЭН АВАХ ВЭ?
ЖИРЭМСЭН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖИЙГ ХЭРХЭН АВАХ ВЭ?

X