Холбоо барих
Холбоо барих
2019-09-16

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР
211238 Улаанбаатар хот,
Чингэлтэй дүүрэг,
4-р хороо Бага тойруу 13/1
Утас/Факс: 7777-1289, 328030 / 321162
И-мэйл хаяг: undeg@ndaatgal.mn , info@ndaatgal.mn
 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтнуудын утасны дугаар

Албан тушаал Утасны дугаар Өрөөний
дугаар
Тамгын газар
1. Бичиг хэргийн ажилтан
328030-109 109
2. Үйл ажиллагаа хариуцсан ахпах нягтлан бодогч 328030 104
3. Үйл ажиллагаа хариуцсан нягтлан бодогч 308030 104
4. Даргын туслах, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 324456 401
5. Хуулийн зөвлөх/ахпах мэргэжилтэн 70110678 503
6. Хуулийн мэргэжилтэн 70110678 503
7. Түншлэл хамтын ажиллагаа, нийгмийн хамгааллын олон улсын хэлэлцээр хариуцсан мэргэжилтнүүд 328030-408 401
8. Мэдээлэл лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн 328030-108 108
9. Архивын ажилтан 328030-108 108
10. Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 328030-305  305
Хүний нөөцийн хэлтэс
11. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 70110678 503
Сургалт, сурталчилгааны хэлтсийн мэргэжилтэн
12. Сургалт, сурталчилгааны хэлтсийн мэргэжилтнүүд 328030-407 404
Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газар
13. Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтнүүд 328030-309 309
14. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ хөгжүүлэлтийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд 328030-302 302
Нийгмийн даатгалын Санхүү бүртгэлийн газар
15. Нийгмийн даатгалын сангийн санхүү бүртгэл хариуцсан мэргэжилтнүүд 328030-601
328030-607
328030-609
601
Хяналт шалгалтын газар
16. Хяналт шалгалтын газрын дарга 306 329392 306
17. Хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 328030-305 304
18. Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч нар 328030-304
328030-305
304
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс
19. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын нарийн бичгийн дарга, магадлагч эмч нар 329397-603 603
Мэдээллийн технологийн төв
20. Мэдээллийн технологийн төвийн мэргэжилтнүүд 260134, 260144  

 

Аймаг, дүүрэг Холбогдох албан тушаал, тасаг Холбоо барих утас Тайлбар
1 Архангай аймаг - 75079000 Call center
Санхүү бүртгэл 70332659  
2 Баян-Өлгий аймаг Санхүү бүртгэл 70422101  
3 Баянхонгор аймаг Үйлчилгээний тасаг 70442553  
Санхүү тасаг 70442806  
Угтах ажилтан 70444475  
4 Булган аймаг Нэг цэгийн үйлчилгээ 70342226  
Үйлчилгээний тасаг 70343452  
Санхүү бүртгэл 70342240  
Бичиг хэрэг 70342957  
5 Говь-Алтай аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70484541  
Санхүү тасаг 70484985  
Тэтгэмж,ЭМДаатгал 70483634  
Үйлчилгээний тасаг 70484217  
6 Говьсүмбэр аймаг Хяналт шалгалт, үйлчилгээний тасаг 70543216  
Үйлчилгээний тасаг 70541289  
Нягтлан бодогч 70543199  
7 Дорноговь аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга, мэргэжилтэнгүүд 70523223  
Тэтгэвэр, тэтгэмж 70523616  
Санхүү тасаг 70523159  
Хамралт, орлого бүрдүүлэлт 0252242714  
Тасгийн дарга, СДД 70527081 Замын Үүд сум
Үйлчилгээний тасаг 02524543816 Замын Үүд сум
8 Дорнод аймаг Үйлчилгээний тасаг 70585955  
Санхүү бүртгэл 70584953  
Хяналт, шалгалт 70583046  
9 Дундговь аймаг Үйлчилгээний тасаг 70592207  
Хяналт шалгалт 70592309  
Санхүү тасаг 70593616  
10 Завхан аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга, санхүү бүртгэл 70462441  
Үйлчилгээний тасаг 95462281  
Үйлчилгээний тасаг 95462481  
11 Өвөрхангай аймаг Үйлчилгээний тасаг 70322136  
12 Өмнөговь аймаг Иргэдтэй харилцах 70533356  
Үйлчилгээний тасаг 70533014  
Санхүү бүртгэл 70533012  
Бичиг хэрэг 70533011  
13 Сүхбаатар аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70518351  
Санхүү бүртгэл 70518967  
Тэтгэвэр, тэтгэмж 70518915  
Хяналт шалгалт 70513050  
Бичиг хэрэг 70512167  
14 Сэлэнгэ аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70363868  
Үйлчилгээний тасаг 70363453  
Санхүү бүртгэл 70362231  
Хяналт шалгалт 70363463  
ЭМДаатгал 70363454  
Үйлчилгээний тасгийн дарга 70367542 Мандал сум
Нягтлан бодогч 70367744 Мандал сум
Үйлчилгээний тасгийн дарга 70368137 Сайхан сум
15 Төв аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70273865  
Үйлчилгээний тасаг 70272461  
Санхүү бүртгэл 70272063  
Бичиг хэрэг 70273911  
16 Увс аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70453425  
Санхүү бүртгэл 70452910  
Иргэдтэй харилцах 99451991  
17 Ховд аймаг Үйлчилгээний тасаг 70433046  
Санхүү бүртгэл 70435148  
18 Хөвсгөл аймаг Иргэдтэй харилцах 70382700  
Санхүү бүртгэл 70382572  
Бичиг хэрэг 95110745  
19 Хэнтий аймаг Санхүү бүртгэл 70562212  
Үйлчилгээний тасаг 70562261  
20 Дархан-Уул аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70378930  
Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч 70377157  
Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга 70378654  
Орлого шимтгэлийн байцаагч 70378655  
Тэтгэврийн байцаагч 70673457  
Орлого,  шимтгэлийн тасгийн дарга 70378652  
Байцаагч 70372518 Шарын гол сум
21 Орхон аймаг Үйлчилгээний тасаг 75776699 Call center
22 Багануур дүүрэг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70210281  
Үйлчилгээний тасаг 70213762  
Санхүү бүртгэл, хамралт орлого тасгийн дарга 70213782  
Хяналт шалгалт 70213173  
Орлого шимтгэлийн байцаагч 70213781  
Бичиг хэрэг 70210283  
23 Багахангай дүүрэг Үйлчилгээний тасаг 70491151  
24 Налайх дүүрэг Үйлчилгээний тасгийн дарга, санхүү бүртгэлийн тасаг 70232369  
Иргэдтэй харилцах 94942677  
Иргэдтэй харилцах 86122677  
25 Баянгол дүүрэг Үйлчилгээний тасаг 70143205  
Орлого шимтгэл 70140498  
Санхүү бүртгэл 70145377  
Бичиг хэрэг 70149420  
26 Баянзүрх дүүрэг Иргэдтэй харилцах 75558484 Call center
Хөтөч байцаагч 99724226  
27 Сонгинохайрхан дүүрэг Иргэдтэй харилцах 70173259  
Санхүү бүртгэл 70173260  
Үйлчилгээний тасаг 70173261  
28 Сүхбаатар дүүрэг Иргэдтэй харилцах 70142229  
Тэтгэвэр, тэтгэмж 70142224  
ЭМД, сайн дурын даатгалын байцаагч 70135399  
Санхүү бүртгэл 70142228  
Хяналт шалгалт 70142225  
Орлого шимтгэлийн байцаагч 70142227  
29 Хан-Уул дүүрэг - 75103030 Call center
30 Чингэлтэй дүүрэг Иргэдтэй харилцах, угтах ажилтан 70007790  
Тэтгэвэр, тэтгэмж, архив 70007791  
Орлого, шимтгэл 70007793  
Санхүү бүртгэл 70007795  
Хяналт шалгалт 70007796  
Бичиг хэрэг 70007798  
Тасгийн дугаар 357314 Хайлааст тасаг

Аймаг, дүүргийн МТ-ийн мэргэжилтнүүдийн бүртгэл

Аймаг дүүргийн нэр Овог нэр Утасны дугаар
1 Архангай НДХ С.Баянмөнх 88053196
2 Булган НДХ Ю.Батдорж 99035778
3 Баянхонгор НДХ А.Уламбаяр 99440068
4 Баян-Өлгий НДХ А.Жамбота 99428535
5 Говь-Алтай НДХ Н.Эрдэнэ-Очир  89008881
6 Говьсүмбэр НДХ
7 Дорнод НДХ Р.Батзаяа 96109911
8 Дорноговь НДХ Б.Батсайхан 99047548
9 Дундговь НДХ О.Баянмөнх 91177919
10 Дархан-Уул НДХ Д.Тэмүүлэн 99392325
11 Завхан НДХ Э.Рэнжиндорж 99025370
12 Ховд НДХ Л.Ганцэцэг 99439726
13 Хөвсгөл НДХ Б.Цэнд-Аюуш 88051912
14 Увс НДХ Л.Амарсанаа 99450565
15 Орхон НДХ Д.Лхагвадулам 94352079
16 Төв НДХ Б.Батхишиг 99134363
17 Сэлэнгэ НДХ А.Амарболд 99969419
18 Сүхбаатар аймаг НДХ О.Баярбаясгалан 99512200
19 Өмнөговь НДХ Б.Гантамир 80816816
20 Өвөрхангай НДХ Д.Очирбат 99328440
21 Хэнтий НДХ Ө.Баярсайхан 98909001
22 Багануур дүүрэг НДХ Т.Алтаншагай 90173180
23 Багахангай дүүрэг ЭМНДХ Ө.Удвал 91555556
24 Баянзүрх дүүрэг НДХ Ө.Энхтөр 99131605
25 Баянгол дүүрэг НДХ Х.Түвшинжаргал 99250342
26 Чингэлтэй дүүрэг НДХ Б.Чойжал
99931240
27 Сүхбаатар дүүрэг НДХ Д.Алтангэрэл 9991-7596
28 Сонгинохайрхан дүүрэг Мөнх-Од
99076552
29 Хан-Уул дүүрэг НДХ В.Баясгалан
88105229
30 Налайх дүүрэг НДХ Х.Билгүүн 89963311
31 Нийслэлийн НДГ

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X