Холбоо барих
Холбоо барих
2016-02-24

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР
211238 Улаанбаатар хот,
Чингэлтэй дүүрэг,
4-р хороо Бага тойруу 13/1
Утас/Факс: 7777-1289, 328030 
И-мэйл хаяг: undeg@ndaatgal.mn , info@ndaatgal.mn
 

                                          Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтнуудын утасны дугаар

Албан тушаал

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

      Тамгын газар

1

Тамгын газрын дарга

328030-111

306

2

Бичиг хэргийн ажилтан

328030-109

101

3

Үйл ажиллагаа хариуцсан нягтлан бодогчид

328030-607

 

4

Даргын туслах, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

324456-403

401

5

Хуулийн мэргэжилтнүүд

328030-302

302

6

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

328030-305

305

7

Мэдээлэл лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн

328030-108

106

8

Архивын ажилтан

9

Цахим, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

328030-305

305

10

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

328030-309

303

11

Үйл ажиллагааны хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд

328030-305

305

       Сургалт, олон нийт хамтын ажиллагааны газар

12

Газрын дарга

329621

304

13

Мэргэжилтнүүд

328030-306

305

       Олон нийттэй харилцах хэлтэс

14

 Хэлтсийн дарга

-

-

15

 Мэргэжилтнүүд

328030-306

305

        Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газар

16

 Газрын дарга

323593

502

17

 Мэргэжилтнүүд

328030-608

503

        Санхүү бүртгэлийн газар

18

 Газрын дарга

311131

 

 

601

 

19

Мэргэжилтнүүд

70110678

328030-607

328030-609

       Хуримтлалын сан, өрийн удирдлагын хэлтэс

20

Хэлтсийн дарга

 

328030-606

 

605

21

Мэргэжилтнүүд

       Дотоод аудит, мониторингийн газар

22

Газрын дарга

312792

504

23

Мэргэжилтнүүд

328030-503

505

       Хяналт шалгалтын газар

24

Газрын дарга

328030-501

 

404

25

 Ахлах мэргэжилтэн

328030-407

26

 Мэргэжилтнүүд

328030-408

       Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс

27

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга

325124

604

28

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын нарийн бичгийн дарга, магадлагч эмч нар

329397

603

       Мэдээллийн технологийн төв

29

Мэдээллийн технологийн төвийн захирал

260354

-

30

Мэргэжилтнүүд

260134

260144

-

 

Аймаг, дүүрэг Холбогдох албан тушаал, тасаг Холбоо барих утас Тайлбар
1 Архангай аймаг - 75079000 Call center
Санхүү бүртгэл 70332659  
2 Баян-Өлгий аймаг Санхүү бүртгэл 70422101  
3 Баянхонгор аймаг Үйлчилгээний тасаг 70442553  
Санхүү тасаг 70442806  
Угтах ажилтан 70444475  
4 Булган аймаг Нэг цэгийн үйлчилгээ 70342226  
Үйлчилгээний тасаг 70343452  
Санхүү бүртгэл 70342240  
Бичиг хэрэг 70342957  
5 Говь-Алтай аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70484541  
Санхүү тасаг 70484985  
Тэтгэмж,ЭМДаатгал 70483634  
Үйлчилгээний тасаг 70484217  
6 Говьсүмбэр аймаг Хяналт шалгалт, үйлчилгээний тасаг 70543216  
Үйлчилгээний тасаг 70541289  
Нягтлан бодогч 70543199  
7 Дорноговь аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга, мэргэжилтэнгүүд 70523223  
Тэтгэвэр, тэтгэмж 70523616  
Санхүү тасаг 70523159  
Хамралт, орлого бүрдүүлэлт 0252242714  
Тасгийн дарга, СДД 70527081 Замын Үүд сум
Үйлчилгээний тасаг 02524543816 Замын Үүд сум
8 Дорнод аймаг Үйлчилгээний тасаг 70585955  
Санхүү бүртгэл 70584953  
Хяналт, шалгалт 70583046  
9 Дундговь аймаг Үйлчилгээний тасаг 70592207  
Хяналт шалгалт 70592309  
Санхүү тасаг 70593616  
10 Завхан аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга, санхүү бүртгэл 70462441  
Үйлчилгээний тасаг 95462281  
Үйлчилгээний тасаг 95462481  
11 Өвөрхангай аймаг Үйлчилгээний тасаг 70322136  
12 Өмнөговь аймаг Иргэдтэй харилцах 70533356  
Үйлчилгээний тасаг 70533014  
Санхүү бүртгэл 70533012  
Бичиг хэрэг 70533011  
13 Сүхбаатар аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70518351  
Санхүү бүртгэл 70518967  
Тэтгэвэр, тэтгэмж 70518915  
Хяналт шалгалт 70513050  
Бичиг хэрэг 70512167  
14 Сэлэнгэ аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70363868  
Үйлчилгээний тасаг 70363453  
Санхүү бүртгэл 70362231  
Хяналт шалгалт 70363463  
ЭМДаатгал 70363454  
Үйлчилгээний тасгийн дарга 70367542 Мандал сум
Нягтлан бодогч 70367744 Мандал сум
Үйлчилгээний тасгийн дарга 70368137 Сайхан сум
15 Төв аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70273865  
Үйлчилгээний тасаг 70272461  
Санхүү бүртгэл 70272063  
Бичиг хэрэг 70273911  
16 Увс аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70453425  
Санхүү бүртгэл 70452910  
Иргэдтэй харилцах 99451991  
17 Ховд аймаг Үйлчилгээний тасаг 70433046  
Санхүү бүртгэл 70435148  
18 Хөвсгөл аймаг Иргэдтэй харилцах 70382700  
Санхүү бүртгэл 70382572  
Бичиг хэрэг 95110745  
19 Хэнтий аймаг Санхүү бүртгэл 70562212  
Үйлчилгээний тасаг 70562261  
20 Дархан-Уул аймаг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70378930  
Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч 70377157  
Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга 70378654  
Орлого шимтгэлийн байцаагч 70378655  
Тэтгэврийн байцаагч 70673457  
Орлого,  шимтгэлийн тасгийн дарга 70378652  
Байцаагч 70372518 Шарын гол сум
21 Орхон аймаг Үйлчилгээний тасаг 75776699 Call center
22 Багануур дүүрэг Үйлчилгээний тасгийн дарга 70210281  
Үйлчилгээний тасаг 70213762  
Санхүү бүртгэл, хамралт орлого тасгийн дарга 70213782  
Хяналт шалгалт 70213173  
Орлого шимтгэлийн байцаагч 70213781  
Бичиг хэрэг 70210283  
23 Багахангай дүүрэг Үйлчилгээний тасаг 70491151  
24 Налайх дүүрэг Үйлчилгээний тасгийн дарга, санхүү бүртгэлийн тасаг 70232369  
Иргэдтэй харилцах 94942677  
Иргэдтэй харилцах 86122677  
25 Баянгол дүүрэг Үйлчилгээний тасаг 70143205  
Орлого шимтгэл 70140498  
Санхүү бүртгэл 70145377  
Бичиг хэрэг 70149420  
26 Баянзүрх дүүрэг Иргэдтэй харилцах 75558484 Call center
Хөтөч байцаагч 88802491  
27 Сонгинохайрхан дүүрэг Тэтгэвэр, Тэтгэмж
70171130
 
Санхүү бүртгэл 70171124
 
Хөтөч байцаагч
70173261  
28 Сүхбаатар дүүрэг Иргэдтэй харилцах 70142229  
Тэтгэвэр, тэтгэмж 70142224  
ЭМД, сайн дурын даатгалын байцаагч 70135399  
Санхүү бүртгэл 70142228  
Хяналт шалгалт 70142225  
Орлого шимтгэлийн байцаагч 70142227  
29 Хан-Уул дүүрэг - 75103030 Call center
30 Чингэлтэй дүүрэг - 77007790 Call center
Тасгийн дугаар 357314 Хайлааст тасаг

АЙМАГ, ДҮҮРГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН БҮРТГЭЛ

Аймаг, дүүргийн нэр

Овог нэрс

Утасны дугаар

1

Архангай НДХ

С.Баянмөнх

94101710, 88053196

2

Баян-Өлгий НДХ

А.Жанбота

99428535

3

Баянхонгор НДХ

А.Уламбаяр

99440068

4

Булган НДХ

Б.Алтанзул

99859196

5

Говь-Алтай НДХ

Н.Эрдэнэ-Очир

89008881

6

Говьсүмбэр НДХ

А.Мягмаржамц

89000459

7

Дорноговь НДХ

Б.Гантөмөр

99132887

8

Дорнод НДХ

Т.Хүдэр

80324010

9

Дундговь НДХ

О.Баянмөнх

91177919

10

Завхан НДХ

Э.Рэнжиндорж

99025370

11

Өвөрхангай НДХ

Д.Очирбат

99328440

12

Өмнөговь НДХ

Б.Гантөмөр

80031911

13

Сүхбаатар НДХ

О.Баярбаясгалан

99512200

14

Сэлэнгэ НДХ

Б.Эрдэнэцогт

94209228

15

Төв НДХ

Б.Батхишиг

99134363

16

Увс НДХ

Л.Амарсанаа

99450565

17

Ховд НДХ

Л.Ганцэцэг

99439726

18

Хөвсгөл НДХ

Б.Цэнд-Аюуш

88051912

19

Хэнтий НДХ

Д.Баасанжав

99568099

20

Дархан-Уул НДХ

Э.Дашпунцаг

99032689

21

Орхон НДХ

Б.Зориг

94477778

22

Багануур НДХ

Г.Сүхболд

88208077

23

Багахангай НДХ

Ө.Удвал

91555556

24

Баянгол НДХ

Х.Түвшинжаргал

99250342

25

Баянзүрх НДХ

Г.Энхбаяр

88925858

26

Налайх НДХ

Х.Билгүүн

89963311

27

Сонгинохайрхан НДХ

Мөнх-Оргил

89082440

28

Сүхбаатар НДХ

Д.Алтангэрэл

99917596

29

Хан-уул НДХ

Ц.Содбаатар

90910017

30

Чингэлтэй НДХ

Д.Оюунбилэг

99360076

31

Нийслэл НДГазар

Л.Батчимэг

99029456

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X