МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН 2016 ОНЫ ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН 2016 ОНЫ ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО
2020-08-05

Засгийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар Эрүүл мэндийн даатгалын 2016 оны шимтгэлийн хэмжээг дараах байдлаар баталж, 2016.01.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр шийдвэрлэлээ. Үүнд:

1.Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.1-д заасан ажилтны сард төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг түүний сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 4 хувь үүнээс ажил олгогч  2 хувь,  ажилтан 2 хувь;

2.Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, 6.1.12-т заасан бусад иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг сарын 3840, жилийн 46080 төгрөгөөр; их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг 1920, жилийн 23040 төгрөгөөр;

3. Төрөөс эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь хариуцан төлдөг:

3.1. тэтгэврээс өөр тогтмол мөнгөн орлогогүй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн, хүүхдээ хоёр /ихэр бол гурав/ нас хүртэл нь өсгөн бойжуулж байгаа эх /эцэг/, ял эдэлж байгаа ялтан, хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагчийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг 3840, жилийн 46080 төгрөгөөр;

3.2. 0-18 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын сарын шимтгэлийн хэмжээг 1920, жилийн 23040 төгрөгөөр тус тус тогтоолоо.

 

      НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X