Тус газрын хэмжээнд 2015 онд зохион байгуулсан тендерийн үйл ажиллагааны явцад аливаа нэг зөрчил гараагүй болно
Тус газрын хэмжээнд 2015 онд зохион байгуулсан тендерийн үйл ажиллагааны явцад аливаа нэг зөрчил гараагүй болно
2020-08-09

Тус газрын хэмжээнд 2015 онд зохион байгуулсан тендерийн үйл ажиллагааны явцад аливаа нэг зөрчил гараагүй болно

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X