Үйлчилгээ авахад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт
Үйлчилгээ авахад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт
2020-08-09

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрх олгох үйл ажиллагаа эрхлэдэггүй болно.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X