БНСУ дахь НХҮТ-ийн ажилтнуудын албан тушаал холбоо барих утасны дугаарын жагсаалт
БНСУ дахь НХҮТ-ийн ажилтнуудын албан тушаал холбоо барих утасны дугаарын жагсаалт
2020-07-07

Д/д

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Холбогдох утас

1

Ц.Өнөрзаяа

Нийгмийн хамгаалал үйлчилгээний төвийн дарга

02-2278-8030

2

М.Гантулга

НХҮТ-ийн Нийгмийн даатгалын албаны дарга

02-2278-8030

3

М.Гангамөрөн

НХҮТ-ийн Нийгмийн халамж, гэр бүл, хүүхэд хамгааллын албаны дарга

02-2269-3883

4

П.Одбаяр

Нийгмийн даатгалын албаны мэргэжилтэн

02-2278-8030

5

Н.Уранбилэг

Нийгмийн даатгалын албаны мэргэжилтэн

02-2278-8030

6

Д.Эрдэнэбаяр

Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

02-2278-8030

7

Б.Чинбат

Нийгмийн даатгалын албаны мэргэжилтэн

02-2278-8030

8

Б.Цэнгэл

Нийгмийн даатгалын албаны мэргэжилтэн

02-2278-8030

9

Жон Хён Бэй

Зөвлөх

02-2278-8030

10

Э.Энхбилэг

Нийгмийн халамж, гэр бүл, хүүхэд хамгааллын албаны мэргэжилтэн

02-2269-3883

11

А.Солонго

Нийгмийн халамж, гэр бүл, хүүхэд хамгааллын албаны мэргэжилтэн

02-2269-3883

12

Д.Мөнхчимэг

Нийгмийн халамж, гэр бүл, хүүхэд хамгааллын албаны Хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

02-2269-3883

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X