Дээд хязгаарыг 1.8 сая төгрөг байхаар шинэчлэн тогтоов
Дээд хязгаарыг 1.8 сая төгрөг байхаар шинэчлэн тогтоов
2014-06-12

Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний зардал (эмийн үнийн хөнгөлөлт)-ын жилийн дээд хязгаарыг 1.8 сая төгрөг байхаар шинэчлэн тогтоож, VII сарын 1-ний өдрөөс мөрдөх болов.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X