Эрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар зохион байгуулах олон улсын онол практикийн бага хуралд зориулсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны илтгэлүүдийн саналыг хүлээн авна
Эрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар зохион байгуулах олон улсын онол практикийн бага хуралд зориулсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны илтгэлүүдийн саналыг хүлээн авна
2020-01-27

Монгол Улсын Хүн Амын Хөгжил, Нийгмийн Хамгааллын Яам (ХАХНХЯ) болон Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар (НДЕГ) хамтран Монгол Улсад Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоо үүсч хөгжсөний 20 жилийн ойг тохиолдуулан зохион байгуулж байгаа олон улсын онол практикийн бага хуралд зориулсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны илтгэлүүдийн хураангуйг зарлан авах гэж байна. Хурлын үндсэн сэдэв нь эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал (ЭМНД)-ын шинэчлэлийн асуудал бөгөөд НДЕГ-т ирүүлсэн илтгэлүүдээс дараах гурван сэдвийн хүрээнд 15 минутын аман болон ханан илтгэлийг шалгаруулах болно.

Үүнд:

(1) ЭМНД-ын тогтолцоо ба бодлого, эрүүл мэндийн эдийн засаг болон ЭМНД-ын менежмент,

(2) Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хөгжил

(3) Эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагаа. 

Илтгэлийн хураангуйг хүлээн авч эхлэх хугацаа:
2013 оны 3 дугаар сарын 31

 

Илтгэлийн хураангуйг хүлээн авч дуусах хугацаа:
2013 оны 6 дугаар сарын 17-ны Даваа гаригийн 16.00 цаг

Бүх илтгэлийн хураангуй нь илтгэл хүлээн авах системд заавал бүртгэгдэж зөвшөөрөгдсөн байна. 

Иймд оролцох хүмүүс дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X