Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газар
Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газар
2020-01-27

Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын ажилтнуудын утасны дугаар

Албан тушаал

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтнүүд

328030-309

309

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ хөгжүүлэлтийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд

328030-302

302

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X