Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн Шимтгэлийн орлогын дансны дугаарууд
Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн Шимтгэлийн орлогын дансны дугаарууд
2012-07-18

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн Шимтгэлийн орлогын дансны дугаарууд
  Баянгол дүүргийн НДХэлтэс Баянзүрх дүүргийн НДХэлтэс Чингэлтэй дүүргийн НДХэлтэс Хан-Уул дүүргийн НДХэлтэс Сонгинохайрхан дүүргийн НДХэлтэс Сүхбаатар Дүүргийн НДХэлтэс
Төрийн сан банк 200590001 200390000 200790000 200190000 200990001 200690000
Улаанбаатар банк 2602003516   2600004861 2603002465   2600004872
Төрийн банк 2401112911   2412012970 2418008117   2412030411
ХААН банк 5034189999 5064063696 5003440919 5022395214 5019261648 5009126484
Хадгаламж банк 10510000449 10530000123 10210000156 10540001416 10370000224 10340001487
Голомт банк 1805002406       2900000455  
Капитал банк         2019000040 2012000055
Худалдаа хөгжлийн банк 499071483 499071405   406005146   499135040
Капитрон банк       3008002681    

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X