ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХУРААМЖ ТӨЛҮҮЛЭХ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХУРААМЖ ТӨЛҮҮЛЭХ
2012-07-18

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХУРААМЖ ТӨЛҮҮЛЭХ 
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд байна
2 1 хувь цээж зураг  Зурагчин Байхгүй
3 Оюутан, ажилгүй иргэн, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагч, малчин ЭМД-ийн шимтгэл (8040-43040₮) төлсөн банкны баримт   Банк Байхгүй
4 НД-ын сайн дурын даатгуулагч орлогын 1 хувиар эрүүл мэндийн даатгалын хураамж төлсөн баримт Банк Байхгүй
5 ЭМД-ийн дэвтрийн  төлбөр тушаасан  баримт эсвэл ЭМД-ын хуучин дэвтэр Тухайн иргэнд байна
6 Тэтгэвэр авдаг иргэн тэтгэврийн дэвтэр Тухайн иргэнд байна
Нөхцөлт бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Өндөр нас, тахир дутуу, халамжийн тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн дэвтэр Тухайн иргэнд байна
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X