АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ДААТГУУЛАГЧИЙГ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАХ ЗАРДЛЫГ ОЛГОХ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ДААТГУУЛАГЧИЙГ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАХ ЗАРДЛЫГ ОЛГОХ
2020-08-08

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ДААТГУУЛАГЧИЙГ  МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАХ ЗАРДЛЫГ ОЛГОХ
Үйлчилгээний нөхцөл:  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн, ажлаас чөлөөлөгдсөн иргэн
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1  Зардал авахыг хүссэн өргөдөл Өөрөө бичнэ Байхгүй
2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр Тухайн иргэнд байна
3 Ажлаас халагдсан тухай шийдвэр Ажил олгогч Байхгүй
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 14 хоног

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X