АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
2020-08-09

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ,
ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч
Бүрдүүлэх баримт бичиг 
1 Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар (эх хувийн хамт) 
2 НД7, НД8 дугаар маягтаар хийсэн тайлан
  Шинээр ажилд орсон хүнийг ажилд томилсон тушаал 
3 Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X