НЭРИЙН ДАНС НЭЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС ТАРААХ, ХЭВЛЭХ
НЭРИЙН ДАНС НЭЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС ТАРААХ, ХЭВЛЭХ
2020-08-09

НЭРИЙН ДАНС НЭЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС  ТАРААХ, ХЭВЛЭХ
Үйлчилгээний нөхцөл: 1960.1.1-ний өдрөөс хойш төрсөн хүмүүс
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Хөдөлмөрийн дэвтэр 1995 оноос өмнө ажил эрхэлж байсан хүнд энэ дэвтэр байх ёстой
2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр 1995 оноос хойш ажил эрхэлж байсан хүнд энэ дэвтэр байх ёстой
3 Иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд байна
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Жилд нэг удаа олгоно

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X