АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ
АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ
2020-08-09

АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ
Үйлчилгээний нөхцөл: 1991-1994 онд тухайн байгууллага нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай лавлагааг Нийгмийн даатгалын хэлтсээс олгоно.  1995.01.01-ээс хойш даатгуулагчийн нэрээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай Нийгмийн даатгалын хэлтсийн архивын лавлагаагаар үйлчлэх боломжтой.  
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Ажилд томилсон, чөлөөлсөн тухай тушаалын хуулбар Ажил олгогч, архив Байхгүй
2 Иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд байна
Нөхцөлт бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Хөдөлмөрийн дэвтэр  1995 оноос өмнө ажил эрхэлж байсан хүнд энэ дэвтэр байх ёстой  
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X