НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТЭР БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЭР НЭЭХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТЭР БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЭР НЭЭХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ
2012-07-18

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТЭР БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ
ШИНЭЭР НЭЭХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ
Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Ажилтны иргэний үнэмлэх Хуулбар
2 2 хувь цээж зураг Зурагчин Байхгүй
3 Шинээр ажилд орсон хүнийг ажилд томилсон тухай  тушаал Ажил олгогч   
4 Дэвтэр, гэрчилгээний үнэ төлсөн баримт Банк  Байхгүй
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X