САЙН ДУРЫН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ
2020-08-09

САЙН ДУРЫН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ 
Үйлчилгээний нөхцөл: Ажилгүй болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй иргэн
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд байна
2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3  1 хувь цээж зураг Зурагчин Байхгүй
4 Гэрээ байгуулж, хувийн хэрэг нээх  НДХ  
5 Хувийн хэргийн үнэ, шимтгэлийн хураамж төлсөн баримт  Банк  Байхгүй
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X