НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТЭР БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ БҮРТГЭХ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТЭР БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ БҮРТГЭХ
2020-01-20

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТЭР БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ШИЛЖИЛТ
ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ БҮРТГЭХ
Үйлчилгээний нөхцөл: Ажил олгогч
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Нийгмийн даатгалын дэвтэр Тухайн иргэнд байна  
2 Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ
3 Иргэний үнэмлэх
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Тухайн үед

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X