ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОРШУУЛГЫН ТЭТГЭМЖ (₮300,000) ОЛГОХ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОРШУУЛГЫН ТЭТГЭМЖ (₮300,000) ОЛГОХ
2020-01-20

ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОРШУУЛГЫН ТЭТГЭМЖ (₮300,000) ОЛГОХ
Үйлчилгээний нөхцөл: Нас барсан иргэний ар гэр
Үйлчилгээний нөхцөл: Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 36 түүнээс дээш сарын хугацаагаар төлсөн иргэний ар гэрт энэхүү тэтгэмж олгогдоно
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1  Тэтгэмж авахыг хүссэн өргөдөл банкнаас тэтгэмж авах иргэн бичнэ Байхгүй
2 Нас барсны гэрчилгээ ИБМХэлтэс Эмнэлгийн бичиг, иргэний үнэмлэх
3 Хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар Канон Хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр 
4 Тэтгэмж авах хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар /эх хувийн хамт/ Канон Иргэний үнэмлэхийн эх хувь
5 Тэтгэвэр авч байсан бол тэтгэврийн дэвтэр Тухайн иргэнд байна
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: Материал бүрдүүлж өгсөнөөс хойш 24 цагийн дотор

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X