ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖИЙГ ТОГТООЖ, ОЛГОХ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖИЙГ ТОГТООЖ, ОЛГОХ
2020-08-08

ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖИЙГ ТОГТООЖ, ОЛГОХ
Үйлчилгээний нөхцөл: Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийт 12 сар, түүнээс жирэмсний эмнэлгийн хуудас олгохоос өмнө 6 сар тасралтгүй төлсөн жирэмсэн болон амаржсан эх
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1 Сайн дурын даатгуулагч бол  иргэний үнэмлэх Тухайн иргэнд байна
2 Сайн дурын даатгуулагч бол  нийгмийн даатгалын дэвтэр болон хөдөлмөрийн дэвтэр
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 21 хоног

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X