АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ
2020-08-08

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ 
Үйлчилгээний нөхцөл: Нийтдээ 24 сар, түүнээс Ажлаас чөлөөлөгдхөөс өмнө сүүлийн 9 сар ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн иргэн
Бүрдүүлэх баримт бичиг  Баримт бичгүүдийг бүрдүүлэхэд хандах этгээд Тухайн этгээдэд хандахдаа авч очих баримт бичиг
1  Тэтгэмж олгохыг хүссэн өргөдөл (ажлаас халагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор материалыг ХХҮХ-т өгөх) Өөрөө бичнэ               /батлагдсан маягтаар/ Байхгүй
2 Иргэний үнэмлэхний хуулбар (эх хувийн хамт) Канон Иргэний үнэмлэхийн эх хувь
3 Нийгмийн даатгалын дэвтэр Тухайн иргэнд байна
4 Ажлаас ÷ºëººëñºí ажил олгогчийн шийдвэр Ажил олгогч Байхгүй
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: 14 хоног

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X