Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс
2020-01-27

Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын ажилтнуудын утасны дугаар

Албан тушаал

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

  1.  

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга

329397-603

603

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X