МЭДЭГДЭЛ
МЭДЭГДЭЛ
2021-11-11

МЭДЭГДЭЛ

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, хуульд заасны дагуу короновируст халдвар (Ковид-19)-ын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан иргэн, даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг шимтгэл төлж ажилласан хугацаа, эмнэлгийн хуудсыг үндэслэн олгож байна.

Нийгмийн даатгалын сангаас короновируст халдварын улмаас өвдөөд эдгэрсэн талаарх эмнэлгийн бичгээр болон эмнэлгийн тусламж авсан иргэдэд 1 сая төгрөгийн тэтгэмж олгож байгаа талаар мэдээ олон нийтийн сүлжээгээр цацагдаж байгаа нь худал мэдээлэл болохыг мэдэгдэж байна.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

X