КОНТЕНТ БҮТЭЭЛ, ТӨСЛИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
КОНТЕНТ БҮТЭЭЛ, ТӨСЛИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2021-11-01

"Малчдын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх" контент бүтээл, төсөл шалгаруулах уралдаан дуусахад 30 хоног үлдлээ.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X