“САНХҮҮГИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ПРАКТИК УР ЧАДВАРЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
“САНХҮҮГИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ПРАКТИК УР ЧАДВАРЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2021-10-25

Нийгмийн даатгалын байгууллага Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /JICA/-тай 2016-2020 онуудад ажилтнуудынхаа мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажилласан билээ.

Тус байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлж 2021-2024 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө гарган “Нийгмийн даатгалын салбар дахь санхүүгийн дүн шинжилгээний практик ур чадварыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтаа эхлүүллээ.

Сургалтад хамрагдаж буй ажилтнууд Жайка төслийн багш, зохицуулагч нарт “Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо, санхүүгийн дүн шинжилгээ, тулгамдаж буй асуудлууд” сэдвээр мэдээлэл бэлтгэж танилцуулав. Нийгмийн даатгалын байгууллагаас бэлтгэсэн танилцуулгад Жайка төслийн баг судалгаа хийж, 2021.11.22-оос 2021.12.13-ны хооронд дараагийн сургалтаа зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X