Контент бүтээл, төслийн уралдаан зарлаж байна
Контент бүтээл, төслийн уралдаан зарлаж байна
2021-10-15

Монгол Улсын Засгийн газар, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хамтран хэрэгжүүлж буй Малчдын нийгмийн даатгалыг өргөжүүлж, цочролд бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд "Малчдын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх нь" сэдэвт санал, санаачилга, арга замыг тодорхойлсон шилдэг контент, бүтээл, төсөл шалгаруулах уралдааныг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран хувь хүн, баг хамт олон, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дунд зарлаж байна.

Уралдаанд ирүүлэх бүтээлийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийг дуустал хүлээн авна

X