Нийгмийн даатгалын зөвлөхөөр бэлтгэгдсэн ажилтнуудтай санал солилцов
Нийгмийн даатгалын зөвлөхөөр бэлтгэгдсэн ажилтнуудтай санал солилцов
2021-10-15

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд хувиараа тээвэр эрхлэгчид, уртцагаан худалдаа үйлчилгээний төв, авто зам, барилга, орон нутгийн хувийн хэвшил, жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрхлэгчдийн үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл бүхий 15 нийгмийн даатгалын зөвлөх ажилтан бэлтгэсэн.

Тус газраас зөвлөхөөр бэлтгэгдсэн эдгээр ажилтнуудын ажлын байранд нийгмийн даатгалын талаар хийсэн болон цаашид хийх ажлын талаар санал солилцох уулзалтыг 10 дугаар сарын 11-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, сургалт, сурталчилгааны материал, гарын авлагыг түгээн ажиллалаа.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X