Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацааг хянан, шалгах аян явагдаж байна
Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацааг хянан, шалгах аян явагдаж байна
2021-09-02

Аяны хүрээнд Иргэн та Хууль бусаар групп тогтоолгосон болон ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчийн талаар доорх утсаар мэдээллээрэй. Таны өгсөн мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгалж, хүсэлт бүрийг шийдвэрлэн ажиллах болно.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X