Улаанбаатар хот дахь хэлтсүүдийн шуудангийн хаяг
Улаанбаатар хот дахь хэлтсүүдийн шуудангийн хаяг
2020-12-26

Засгийн газар, Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр хүртэл Улаанбаатар хотын ажил олгогч, даатгуулагч та бүхэн хэлтэстэйгээ утсаар болон цахимаар мэдээлэл солилцож, шуудангаар баримт бичгээ илгээнэ үү.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X