Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн төлөөллийг нийгмийн даатгалын зөвлөх ажилтнаар бэлтгэж байна
Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн төлөөллийг нийгмийн даатгалын зөвлөх ажилтнаар бэлтгэж байна
2021-01-22

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалын талаарх мэдлэг олгох, мэдээллийг шуурхай хүргэх, хамралтыг нэмэгдүүлэх, зорилгоор “Нийгмийн даатгалын зөвлөх ажилтан бэлтгэх сургалт”-ыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 16, 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтын онцлог нь албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн төлөөллийг зөвлөх ажилтнаар бэлтгэж байгаад оршиж байгаа ба нийт 35 хүн хамрагдаж байна.

Сургалтаар нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйлчилгээний талаарх ойлголт, тэтгэвэр, тэтгэмж, ажилгүйдэл, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангуудаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлын тухай ойлголт, нийгмийн даатгалын хамралт, цахим үйлчилгээ, сайн дурын даатгалын асуудал зэрэг 8 багц сэдвийн хүрээнд мэдлэг олгож байгаа юм.

Зөвлөх ажилтан бэлтгэх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах бөгөөд  нийгмийн даатгалын байгууллага эдгээр ажилтнуудтай цаашид эргэх холбоотой хамтран ажиллана.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X