Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-өөс сургалт зохион байгууллаа
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-өөс сургалт зохион байгууллаа
2020-08-12

     Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас аймаг /нийслэл/, дүүрэг /газар/, хэлтсүүдийг мэдээлэл, арга зүйгээр хангах чиг үүргийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн гишүүдийн санаачлагаар дүүргийн Нийгмийн хэлтсийн дарга, “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн дарга, нарийн бичгийн даргыг тус тус хамруулсан 1 үе шаттай сургалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа.

     Сургалтын агуулгын хүрээнд “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Төрийн албаны зөвлөлөөс батлагдсан журмын танилцуулга болон цаашид анхаарах асуудлыг хэлэлцлээ.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X