Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2020-07-07

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X